Polar Air H6 Operation & User’s Manual

Operation & User’s Manual for Polar Air H6 Fitness Electronics (16 pages)

Specifications:

979/979385-h6.pdf file (11 Jan 2024)
 • Manufacturer: Polar Air
 • Category of Device: Fitness Electronics
 • Document: H6, File Type: PDF Operation & User’s Manual
 • Updated: 11-01-2024
 • Count of Pages: 16
Download H6 Manual (16 pages)

Read Document Online:

Data: UPD 11th January 2024

Polar Air H6 Fitness Electronics PDF Operation & User’s Manual (Updated: Thursday 11th of January 2024 12:09:36 AM)

Rating: 4.1 (rated by 35 users)

Compatible devices: H-6715, Dista Newfeel 300, NVP117, PM5, TREADMILL CONSOLE, MD 15200, Bodymedia, GOSMART HJ-112.

Recommended Documentation:

Text Version of Polar Air H6 Manual (Summary of Contents)

(Ocr-Read of the Polar Air H6 Document (Main Content), UPD: 11 January 2024)
 • 1, User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d’Utilisation Manuale d’uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使⽤説明書 快捷使用指南 快捷使用指南 Model:X9 POLAR H6 …

 • 3, NORSK H6 pulssensor Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H6 pulssensor. Den siste versjonen av denne brukerhåndboken kan lastes ned fra www.polar.com/support. Registrer Polar-produktet ditt på http://register.polar.fi for å hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester slik at de i stø…

 • 4, Polar Air H6 Slik bærer du pulssensoren 1. Fukt elektrodeområdene på stroppen. Se bilde B1. 2. Fest kontakten til stroppen. Se bilde B2. Se bilde B2. 3. Fest stroppen godt rundt brystet, rett nedenfor brystmusklene, og fest knappen til den andre enden av stroppen. Se bilde B3. 4. Juster lengden på stroppen slik at den sitter godt og er komfortabel. 5. Kontroller a…

 • 5, Polar Air H6 Komme i gang Polar H6 pulssensor er kompatibel med Bluetooth ® smart ready-enheter som støtter pulstjenester. En separat applikasjon kreves for å vise pulsdata på mottakerenheten (for eksempel en smarttelefon). Vi anbefaler bruk av Polar Beat-applikasjonen, men det er også mulig å bruke andre applikasjoner. Hvis du har en polarpersonaltrainer…

 • 6, Polar Air H6 Når du bruker Polar H6 for første gang, må du opprette en tilkobling mellom pulssensoren og mottakerenheten. Under oppretting av tilkoblingen må du ha på deg pulssensoren. Gå til instruksjonene fra produsenten av mobilprogrammet hvis du vil ha mer informasjon om oppretting av en tilkobling. Hold enheten foran deg for å sikre tilst…

 • 7, Polar Air H6 Stropp: Skyll stroppen under rennende vann etter hver gangs bruk, og heng den opp til tørk. Rengjør stroppen skånsomt med mildt såpevann ved behov. Ikke bruk fuktgivende såper, ettersom de kan etterlate rester på stroppen. Stroppen må ikke bløtlegges, strykes, tørrenses eller blekes. Ikke strekk stroppen eller bøy elektrodeområden…

 • 8, Polar Air H6 Batterier Pulssensorens batterinivå vises på mottakerenheten hvis den støtter Bluetooth ® -batteritjenesten. Kontakten har et batteri som kan skiftes ut. Følg instruksjonene nedenfor når du skal skifte batteri på egen hånd. Se også merkingen på kontakten og bildene på baksiden av denne brukerhåndboken. 1. Jekk opp batteride…

 • 9, Sett med tetningsringer og batterier kan kjøpes fra velutstyrte Polar-forhandlere og godkjente Polar-servicesentere. I USA og Canada er ekstra tetningsringer tilgjengelige fra godkjente Polar-servicesentre. I USA kan sett med tetningsringer og batterier også kjøpes fra www.shoppolar.com. Gå til www.polar.com for å finne shoppolar-nettbutikken for ditt l…

 • 10, Forholdsregler Se de oppførte materialene i Tekniske spesifikasjoner hvis du vil ha informasjon om allergier. Unngå hudreaksjoner ved å bære pulssensoren over en skjorte som er fuktig under elektrodene. Den kombinerte virkningen av fukt og intens slitasjekontakt kan forårsake at noe av den svarte fargen smitter av overflaten på pulssensoren og set…

 • 11, Begrenset internasjonal Polar-garanti • Garantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende nasjonale eller statlige bestemmelser og heller ikke forbrukerens rettigheter i forhold til forhandleren basert på salgs-/kjøpskontrakt. • Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er ut…

 • 12, Polar Air H6 Garantien for et hvilket som helst produkt er begrenset til land der produktet opprinnelig ble markedsført. Dette produktet er i samsvar med EU-direktivene 1999/5/EC og 2011/65/EU. Den relevante samsvarserklæringen finner du på www.polar.com/support. Denne overkryssede avfallsbeholderen viser at Polar-produkter er elektr…

 • 13, Polar Air H6 Bluetooth QD ID: B020125 Copyright 2016 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finland. Polar Electro Oy er et ISO 9001:2008-sertifisert selskap. Med enerett. Ingen deler av denne brukerhåndboken kan brukes eller reproduseres i noen form eller på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Polar Electro Oy. Navnene og logoe…

 • 14, Polar Air H6 Ansvarsfraskrivelse Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy fraskriver seg ethvert ansvar som kan oppstå som følge av eller relatert til tredjepartsprodukter eller -tjenester som bruker dataene som genereres av et Polar-produkt. Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy fraskriver seg ethvert ansvar som kan oppstå som følge av eller…

 • 16, Polar Air H6 Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FI-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.com Find product support http://www.polar.com/en/support/H6_heart_rate_sensor …

Similar Searches:
 • Polar Air H6 User Manual
 • Polar Air H6 User Guide
 • Polar Air H6 PDF Manual
 • Polar Air H6 Owner's Manuals

DOC-b6c3426b:

Recommended:
Finecam S3L, KABTH24MXXA, 11896-B, GA-D510UD

G6485TFT, G6432, MAX Trainer MTX, MD 15200, BTS
 • PaceMaster Gold Elite VR - Fold Up Set AgeMaxMaxSet WeightINCLINE SPEEDTIMER(USER ID)CaloriesAvg SpeedHeart RateDistanceAerobic PtsPaceHEART RATE ZONE70% to 85%< 55% 55% to 69% > 85%PROFILECool DownWarm UpPERSONALCARDIOFAT BURNTRAINERVIRTUALREALITYPROGRAMS01234 56789 OWNER’S MANUAL Manufactured by: Aerobics Inc., 34 Fairfield Place West Caldwell, NJ 07006, (973) 276-9700 www.pacemaster.co ...

  Model & Doc Type: PaceMaster 51

 • Art. 87302Por favor ler cuidadosamente!A.u.b. zorgvuldig lezen!Lue huolellisesti läpi!Läses noga!¶·Ú·Î·Ïԇ̠‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈοBitte sorgfältig lesen!Please read carefully!A lire attentivement s.v.p.!Da leggere con attenzione!¡Por favor lea con cuidado!GebrauchsanweisungManualMode d’emploiIstruzioni per l’usoInstrucciones de manejoManual de instruçõesGebruiksaanwijzingKäyttöoh ...

  Model & Doc Type: BTS 150

 • SDHTrainings- und BedienungsanleitungTraining and Operating InstructionsMode d’emploi et instructionsd‘entraînementTrainings- en bedieningshandleidingInstrucciones de entrenamiento y manejoIstruzioni per l'allenamento e per l’usoInstrukcja treningowa i instrukcja obsługiNávod na trénink a obsluhuInstruções de treino e utilizaçãoTrænings – og brugervejledning ELYX 5deutschenglishfrançaisenederlandsespañolitalia ...

  Model & Doc Type: Marathon TX 5 18

 • Mi BandModel: XMSH01HM1. Xiaomi’s Fitness-Bracelet (Mi band) AssemblingMi Band Core UnitStrapPlace Core Unit into Strapa. take the Unit and strap b. insert the unit into a strapc. put a strap to your wristIMPORTANT: All translations are carried by GearMi. All right reserved by © GearMi. No further distribution allows. ...

  Model & Doc Type: XMSH01HM 5

Additional Information:

# Brand Model Document Type/File Pages File Size Last Checked
1 Polar Electro
RCX3
27 30/11
2 Nike
TRIAX 300
5 31/10
3 INFINITI FITNESS
E6700
3 21/12
4 Kettler
FB600
11 13/09
5 Polar Electro
FT2
13 24/10
6 Robic
HW30
16 5.12 Mb 15/08
7 Reebok
Z7
6 10/09
8 Jawbone
UP2
7 10/10
9 BH
H946
34 16/08
10 Beurer
as80
40 28/11
Popular Right Now:
# Brand Model Document (PDF) Pages Size Check Date
1 A.O. Smith
GCV300
32 07.11.2023
2 COBHAM
SAILOR 6300
88 10.10.2023
3 Polar Furnace
G2-PLUS
54 07.09.2023
4 Numerik Jena
LIA series
68 21.08.2023
5 Billion
BiPAC 5200S Series
7 0.57 Mb 19.09.2023
6 Ryobi
BGH615
18 6.15 Mb 29.10.2023
7 U-Line
U-BI1215S-00B
19 09.10.2023
8 Samsung
GT-B5310
92 2.74 Mb 16.10.2023
9 Rackmount
Eaton 9155
8 3.84 Mb 09.10.2023

Operating Impressions, Questions and Answers: