Manta MM291 Operation & User’s Manual

Speakers

Specifications:

929/929343-mm291.pdf file (15 Aug 2023)
 • Manufacturer: Manta
 • Category of Device: Speakers
 • Document: MM291 Operation & User’s Manual, File Type: PDF
 • Updated: 15-08-2023
 • Count of Pages: 17
Download MM291 Manual (17 pages)

Manta MM291: Read PDF Manual Online

 • Manta MM291 #1
 • Manta MM291 #2
 • Manta MM291 #3
 • Manta MM291 #4
 • Manta MM291 #5
 • Manta MM291 #6
 • Manta MM291 #7
 • Manta MM291 #8

Accompanying Data:

Manta MM291 Speakers PDF Operation & User’s Manual (Updated: Tuesday 15th of August 2023 05:30:56 AM)

Rating: 4.8 (rated by 49 users)

Compatible devices: SoundStage MM5300, Triton MM5500, SoundStage MM5400, Power Audio SPK9X, SPK402, HARD BEAT, SPK516, SPK204FM.

Recommended Documentation:

Operation & User’s Manual (Text Version):

(Ocr-Read Summary of Contents of some pages of the Manta MM291 Document (Main Content), UPD: 15 August 2023)
 • 2, MM291 2 Instrukcja obsługi SCHEMAT ..............................................................................................................................................................................................................................................3 BLUETOOTH ..........................................................................................................................................................…

 • 3, MM291 3 Schemet 1 2 4 5 6 7 8 10 9 11 12 10 14 10 12 11 10 13 1 Wskaźnik LED Bluetooth Wskaźnik miga wolno: oczekiwanie na połączenie z urządzeniem Wskaźnik miga szybko: parowanie z urządzeniem Wskaźnik świeci stale: połączony z urządzeniem 2. Wskaźnik LED statusu urządzenia Swieci: przy osiągnięciu max./min. Głośność lub mocy Sub Miga: podczas odbierania sygnałów z pilota Wyłączony : gdy soundbar jest wyłączony lub nie wykonywane są żadne op…

 • 4, Manta MM291 MM291 4 4. Przycisk zasilania Naciśnij przycisk aby włączyć Soundbar ON / OFF 5. Przycisk wejścia Naciśnij wielokrotnie aby zmienić źródło sygnału w następującej kolejności: Bluetooth >> AUX1 >> AUX2 >> Optical 6. V - Naciśnij przycisk aby zmniejszyć głośność 7.V + Naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność 8. Przycisk zasilania Naciśnij przycisk, aby włączyć Soundbar ON/OFF 9. Przycisk wyciszania Naciśnij przycisk aby wyciszyć Soundba…

 • 5, MM291 5 1. OPTICAL IN Wejście optyczne 2. AUX 2 Wejście analogowe RCA 3. AUX 1 Wejście analogowe Jack 3,5mm 4. DC IN Zasilanie Bluetooth • Włącz zasilanie urządzenia i Soundbar • Wybierz wejście Bluetooth naciskając „INPUT” na panelu Soundbar lub klawisz na pilocie zdalnego sterowania. Wskaźnik Bluetooth (niebieski) mignie dwa razy i 2 3 41 …

 • 6, MM291 6 • Tryb parowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk INPUT na panelu So- undbar lub na pilocie zdalnego sterowania, aż wskaźnik Bluetooth zacznie szybko migać • Włącz Bluetooth w urządzeniu które chcesz parować, wyszukaj „Manta MM291” i naciśnij Połącz, aby sparować urządzenia. Wskaźnik Bluetooth będzie świecić Stale. Usłyszysz pojedynczy dźwięk Uwagi • Bluetooth jest wyłączony gdy Soundbar jest podłączony za pomocą innego źródła. Po włączeniu Bluetooth Soundbar będzie starał się p…

 • 7, MM291 7 Uwagi: Jeśli nie słychać dźwięku, należy sprawdzić wyjście audio / dźwięku na urządzeniu, jeśli urządzenie jest wyprowadzanie w DTS lub Dolby proszę zmienić na PCM AUX1 • Wyłącz zasilanie urządzenia i Soundbar • Podłącz jeden koniec kabla audio do urządzenia • Podłącz drugi koniec kabla audio do zestawu SoundBar. • Włącz zasilanie podłączanego urządzenia i Soundbar. • Wybierz wejście AUX1 poprzez naciśnięcie „INPUT” na panelu Soundbar lub pilocie. Uwagi: Aux1 jest ustawione jako wej�…

 • 8, Manta MM291 MM291 8 AUX2 • Wyłącz zasilanie urządzenia i Soundbar. • Podłącz jeden koniec kabla audio do urządzenia • Podłącz drugi koniec kabla audio do zestawu SoundBar. • Włącz zasilanie podłączanego urządzenia i Soundbar. • Wybierz wejście AUX2 poprzez naciśnięcie „INPUT” na panelu Soundbar lub pilocie. …

 • 9, Manta MM291 MM291 9 Tryb nauki pilota zdalnego sterowania Ten Soundbar może nauczyć się poleceń pilota od Twojego telewizora (tylko kod NEC): • Wciśnij i przytrzymaj klawisz „Power” na panelu Soundbar w około 5 sekund, aby wejść w tryb uczenia się pilota, Wskaźnik stanu miga powoli. • Naciśnij klawisz na Soundbar, który chcesz zaprogramować (Zasilanie, wejście, VOL-, VOL +), wskaźnik stanu miga szybko. • Naciśnij klawisz, który chcesz zaprogramować na pilocie zdalnego sterowania od telewizora 3 razy, wskaźnik stanu miga …

 • 10, MM291 10 Montaż • Zmierz odległość między otworami montażowymi na tylnej obudowie Soundbar (odległość otworów 600mm) i zaznaczyć dokładne rozmiesz - czenie otworów na ścianie, na której chcesz zamontować Soundbar • Do montażu użyj odpowiednich śrub (brak w zestawie). Dokręcić śrubę pozostawiając wystarczającą przestrzeń pomiędzy końcówką śruby a ścianą tak aby dopasować szczeliny montażowe. • Po umieszczeniu śrub w otworach montażowych zablokuj Soundbar przesuwając go w dół. Uwagi…

 • 11, MM291 11 Schemet 1 2 4 5 6 7 8 10 9 11 12 10 14 10 12 11 10 13 1 Bluetooth indicator LED Slow blinks:waiting for connection from paired device Fast blinks: searching for new device to be paired Light steadily:connected to the device 2. Status indicator LED Lighting:max./min. volume/Sub Blinks: operating O : power o/no operation …

 • 12, MM291 12 4. Power button Press to turn your soundbar On/o 5. Input button Press repeatedly to step through the input sources in the following sequence: Bluetooth >> AUX1 >> AUX2 >> Optical 6. V - Press to decrease the volume 7.V + Press to increase the volume 8. Power button Press to turn your soundbar on/o 9. Mute button Press to mute the soundbar 10 EQ set button Press to…

 • 13, MM291 13 1. OPTICAL IN Connect to the digital(optical) output of an external device 2. AUX 2 Connect to the analog output of an external device 3. AUX 1 Connect to the analog output of an external device 4. DC IN Plug the power adapter cable into the AC wall outlet Bluetooth • Turn on the power of the device and soundbar • Select Bluetooth input by pressing “ INPUT ” on the soundbar or „ “ key on the remote control. The Bluetooth indicator (blue) will blink twice and yo…

 • 14, MM291 14 • Turn on Bluetooth on the device to be paired, search for ‚KS ‚ and press Connect to pair the device. The soundbar Bluetooth indicator will light steadily ,you will hear a single tone • Choose the music and press”Play”in your device Note • Normally Bluetooth is switched o when the soundbar is using another source. When the soundbar is switched to Bluetooth input it will try to connect with the last used device automaticall…

 • 15, Manta MM291 MM291 15 AUX1 • Turn o the power of the device and soundbar • Connect one end of the audio cable to the device • Connect another end of the audio cable to the soundbar. • Turn on the power of the device and soundbar. • Select the AUX1 input by pressing “ INPUT ” on the soundbar or“ AUX1” on the remote control. Note: Default AUX1 is the factory input . AUX2 • Turn o the power of the device and soundbar • Connect one e…

 • 16, MM291 16 TV remote control learning mode This soundbar can learn your TV remote control(NEC code only): • Press and hold the „Power” key on the soundbar for around 5s to enter remote control learning mode,Status indicator blinks slowly • Press the key you want to learn on the soundbar (Power,input,vol-,vol+),Status indicator blinks quickly.. • Press the key you want to learn in your TV remote control 3times,Status indicator…

 • 17, Manta MM291 MM291 17 Wall mounted • Measure the distance between the mounting holes on the rear of the soundbar (600mm hole distance) and mark the exact hole positions on the wall where you want to mount it. • Use a suitable wall plug and screw (not included). Tighten the screw leaving enough space between the head and the wall to t into the soundbar mounting slots. • Locate the soundbar over the screw heads and push down gently to x Note: • Please conrm the wall and mounti…

 • Manta MM291 User Manual
 • Manta MM291 User Guide
 • Manta MM291 PDF Manual
 • Manta MM291 Owner's Manuals

DOC-778a577b:

Recommended for MM291 Owners:
hi-Edo, METHOD 3, BG630, MULTICLIP 50 EURO, C500 - TUBESOLID STATE PREAMPLIFIER CONNECTION DIAGRAM REAR PANEL

More Speakers Devices:
SK145, Marine MAA465, WAVE10, POLYPHEMUS 14.1, Level THREE

 • 2562042AREV. A 604Printed in U.S.A.INSTALLATION INSTRUCTIONS FORSK145 COMPACT SPEAKERSAFETY MESSAGE TO INSTALLERS OF SIREN SPEAKERS WARNINGThe lives of people depend on your proper installationand servicing of Galls products. It is important to readand follow all instructions shipped with the products.In addition, listed below are some other importantsafety ins ...

  SK145 8

 • Skip to contentManuals+User Manuals Simplified.August Bluetooth Multi-Room WiFi Audio Speaker UserManualHome » August » August Bluetooth Multi-Room WiFi Audio Speaker User Manual August Bluetooth Multi-Room WiFiAudio Speaker User Manual ...

  WS150 16

 • For preview purpose onlyEnsure a reliable connectionwith this mono audio cableDepend on this cable to provide you with a reliable audio connection between components.Enjoy good audio quality• Nickel-plated connectors for reliable contactProtects against signal loss• Bare copper shieldingEasy installation• Color coded connectors for instant recognition• Non-slip ergonomic grip for easy ...

  SWA2082 2

 • Address all communications and shipments to:Dirija todos la correspondencia y envíos a:Adressez toutes les communiations et expéditions à:FEDERAL SIGNAL CORPORATIONElectrical Products Division2645 Federal Signal DriveUniversity Park, IL 60466-3195MODELE AM50INSTRUCTIONS D’INSTALLATION POUR LES HAUT-PARLEURSA PUISSANCE REGLABLE MODELE AM50MODELO AM50INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LOS ...

  AM50 20

 • stabofreecomm 850SetPMR 446 Handsprechfunkgerät radio handheldBedienungs-anleitungOwnersManualWichtig/ImportantLesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts alle Bedienhinweise aufmerksamund vollständig durch. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf,sie enthält wichtige Betriebshinweise.Prior to using the device for the first time, carefully and completely read ...

  IP X7 36

 • EX SERIESPolk Audio EX Series II Owner's ManualPOLK AUDIO5601 METRO DRIVEBALTIMORE, MARYLAND 21215(800)377-7655POLK AUDIO EUROPE LTD.TYTTENHANGER HOUSECOURSERS ROADST. ALBANS AL4 OPGGREAT BRITAINTEL: 1727.827311POLK AUDIO GERMANY UNTERTUERKHEIMER STR. 24D - 66117 SAARBRUECKENGERMANYTEL: (49) 681 5800 888http://www.polkaudio.com"Polk Audio" and ...

  EX II 8

Additional Information:

# Brand Model Document Type/File Pages File Size Last Checked
1 Mackie
MR10Smk3
16 31/08
2 Polk Audio
265-ls
5 29/05
3 Beta Three
ES210
4 20/10
4 Paso Sound Products
WPSS150M
32 1.78 Mb 26/11
5 Sony
XS-V6943 - 4 Way Mobile Speaker
2 0.42 Mb 06/08
6 Federal Signal Corporation
DSA1X
20 18/09
7 Alto
MS8
39 09/10
8 Niles
CM963
2 13/06

Popular Right Now:

# Brand Model Document (PDF) Pages Size Check Date
1 Rice Lake
250-10-4 Series
20 30.07.2023
2 Audiovox
VME 9425
192 2.33 Mb 22.07.2023
3 Husqvarna
345 (EPA II)
39 10.11.2023
4 RELM
RMV50
12 30.07.2023
5 Yamaha
NS-M515
5 0.12 Mb 04.11.2023
6 Ashdown
ABM/RPM-1
6 0.98 Mb 11.07.2023
7 Bosch
GSR 1000
219 13.06.2023
8 Harvia
KV30
19 28.09.2023
9 enbrighten
49560
2 30.11.2023
10 better chef
IM-140W
14 13.06.2023

Operating Impressions, Questions and Answers: