Nordpeis CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone Installation Manual

Installation Manual for Nordpeis CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone Indoor Fireplace (40 pages)

Specifications:

1009/1009989-ccron041x0_ronda_160_soapstone.pdf file (20 Jan 2024)
 • Manufacturer: Nordpeis
 • Category of Device: Indoor Fireplace
 • Document: CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone, File Type: PDF Installation Manual
 • Updated: 20-01-2024
 • Count of Pages: 40
Download CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone Manual (40 pages)

Nordpeis CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone: Read PDF Manual Online

Data: UPD 20th January 2024

Nordpeis CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone Indoor Fireplace PDF Installation Manual (Updated: Saturday 20th of January 2024 11:57:48 AM)

Rating: 4.5 (rated by 87 users)

Compatible devices: Panama, N-20F, Quadro Colorado Exclusive, estoril hjorne, Quadro, N-23G, Ronda, N-21F Exclusive.

Recommended Documentation:

Nordpeis CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone: Text of Installation Manual

(Ocr-Read Version Summary of Contents, UPD: 20 January 2024)
 • Ronda 160 Soapstone

  Monteringsanvisning 2

  Installation manual 10

  NO

  GB

  Art.no: CC-RON04-1X0

  Last updated: 11.12.2013

 • 2

  NO

  1. Generelt om elementpeiser 2

  Vekt 2

  Brannmur 2

  Tilkobling til pipe 2

  Krav til gulvplate 2

  Akryl 2

  Småskader 2

  Sprekker 3

  Maling 3

  Behandling av marmor 3

  2. Før du installerer nytt ildsted 3

  Installasjon og kontroll før bruk 3

  Skorsteinstrekk 3

  Tilførsel av luft 3

  Måltegninger 3

  3. Teknisk informasjon 4

  4. Sikkerhetsavstand 4

  5. Montering 4

  Montering av innsatsen 4

  Kontroll av funksjoner 5

  Fjerne selvlukkemekanismen 5

  6. Første opptenning 5

  Opptenning 5

  7. Vedlikehold 5

  Rengjøring og inspisering 5

  Aske 5

  Thermotte™ 5

  8. Garanti 6

  9. Fyringstips 6

  Råd og tips ved problemer med forbrenningen 8

  Kontrollskjema 9

  Innhold 1. Generelt om elementpeiser

  Vekt

  Huseier må forsikre seg om at gulvet tåler belastningen

  i henhold til totalvekten på peisen. Vurder eventuelt

  forsterkning av gulvet, spesielt i nye hus og dersom

  området under peisen ikke har ekstra lettvegger

  som understøtter. Ved montering på ytende tregulv,

  bør peisen felles ned for å unngå at gulvet låses og

  sprekker.

  Brannmur

  Ved montering av ildsted inntil brennbar vegg, må det

  anvendes brannmur. Vi anbefaler bruk av Nordmur

  brannmurelementer som gir en meget god beskyttelse

  av veggen og har en byggetykkelse på kun 30/65 mm,

  inklusive 10/15 mm luftespalte. Brannmur kan også

  bygges av annet steinmateriale som gassbetongblokker

  eller teglsten i godkjent tykkelse.

  Brannmuren må alltid være så høy at avstanden fra

  røykrør/røykklokke til brennbart materiale blir minimum

  300 mm.

  Frittstående peiser kan monteres uten brannmur.

  Overhold alle sikkerhetsavstander til brennbare

  materialer.

  Tilkobling til pipe

  Følg pipeprodusentenes spesikasjoner for tilkobling til

  pipe. Tørrstable omrammingen og innsatsen

  for nøyaktig

  høyde og posisjon til røykinnføringen i pipen. Husk at

  innsatsen ekspanderer under fyring. Omrammingen må

  derfor aldri hvile på innsatsen, men ha en avstand på

  minimum 2-3 mm. Innsatsen må heller ikke hvile mot

  benkeplaten eller mot sidene.

  Ved topptilslutning til stålpipe henviser vi til respektive

  fabrikats monteringsanvisning.

  Krav til gulvplate

  Har ildstedet panoramadør og kun skal fyres lukket,

  kreves det ved brennbart gulv 30 cm gulvplate foran

  ildstedet, uansett høyde og dybde på ildstedet.

  Gulvplatens bredde skal være minst like bred som luken

  på innsatsen.

  Akryl

  Elementene skal limes med medfølgende akryl. Sørg

  for at alle limater er frie for støv. For bedre heft kan

  overatene vaskes. La overaten tørke før lim strykes

  på. Når peisen er ferdig montert, etterfyll skjøtene

  mellom elementene med akryl og jevn fugen med en

  såpevåt svamp eller nger slik at det blir en tydelig

  fordypning mellom elementene (FIG Z).

  Småskader

  Grunnet transport og håndtering kan det oppstå små

  skader på peisen.

  Dette kan repareres med akryl/lettsparkel. For

  perfekt resultat kan du sparkle og slipe med egnet

 • 3

  NO

  sparkelmasse. Mindre sår og ujevnheter sparkles.

  Dersom såret er dypt eller det er en større skade

  anbefales det å sparkle i ere omganger med iselim

  eller sementsparkel for å unngå synk.

  Jevn til med f.eks. en fuktig svamp eller et lsebrett.

  Sprekker

  Bygningsmassen rundt peisen kan bevege seg. Spesielt

  er det i nye hus vanlig at

  bygningsmassen får betydelige setninger de første

  årene. I tillegg krymper alle

  betongelementeri avtagende grad i inntil 15 måneder.

  Resultatet er at det kan oppstå små sprekker i betong/

  murverk.

  Bruk peisen i noen måneder. Dersom det oppstår

  sprekker, riss opp sprekken med et

  Skrujern eller lignende (for å gi bedre plass til akryl

  fugemasse). Støvsug atene frie for støv.

  Sprøyt inn akryl fugemasse og bruk en sparkel eller en

  såpevåt nger for å jevne til massen.

  Etter et par døgn kan fugen overmales.

  Maling

  Når peisen er ferdig sparklet/slipt og limskjøtene tørre,

  er peisen klar til å males.

  Bruk kun pustende maling (akryl) ment for murverk.

  Behandling av marmor

  Rengjør platene med svakt såpevann og fjern alle

  eventuelle rester av limsøl.

  Bruk aldri syreholdige/slipende stoffer da disse vil

  ødelegge både overate og polering.

  Ved rengjøring eller fuging er det viktig å bruke

  vaskemidler/fug som er godkjent for marmor.

  Riper i mørk marmor kan farges med blyantbly. Et

  steinsenter kan være behjelpelig med ulike produkter

  for overatebehandling av stein.

  For egen sikkerhet, følg monteringsanvisningen. Alle

  sikkerhetsavstander er minimumsavstander. Installasjon

  av ildsteder må i tillegg være i henhold til det enkelte

  lands lover og regler. Nordpeis AS står ikke ansvarlig for

  feilmontering av ildstedet.

  Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.

  For sist oppdaterte versjon og mer utfyllende informasjon

  om brannmurer, pipetilkobling etc., se våre nettsider

  www.nordpeis.no

  2. Før du installerer nytt ildsted

  Installasjon og kontroll før bruk

  Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale

  bygningsmyndigheter. Det anbefales å benytte

  kompetent personell ved installasjon nytt ildsted.

  Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet

  er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og er forpliktet

  til å få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet

  av en kvalisert kontrollør. Kvalisert kontrollør kan

  være feier, murmester, varmeforhandler eller andre

  med tilstrekkelig kompetanse. Det er også en fordel

  å dokumentere denne kontrollen skriftlig, bruk gjerne

  vedlagte kontrollskjema. Lokalt feievesen må informeres

  dersom installasjonen medfører endret feiebehov.

  Skorsteinstrekk

  Sammenlignet med eldre ildsteder, stiller dagens

  rentbrennende ildsteder betydelig større krav til

  skorsteinen. Selv det beste ildsted vil fungere dårlig hvis

  skorsteinen ikke er riktig dimensjonert og i god stand.

  Oppdriften styres hovedsaklig av røykgasstemperatur,

  utetemperatur, lufttilførsel og skorsteinens høyde og

  innvendige diameter. Anbefalt skorsteinshøyde er minst

  4 meter over røykinnføringen og en diameter på 150-

  200mm. Skorsteinens diameter skal aldri være mindre

  enn røykinnføringen/røykrøret. Ved nominell effekt skal

  det være et undertrykk mellom 12 og 25 Pascal.

  Trekken øker når:

  • skorsteinen blir varmere enn utelufta

  • den aktive lengden på skorsteinen over ildstedet

  økes

  • det er god lufttilførsel til forbrenningen

  Er skorsteinen overdimensjonert i forhold til ildstedet,

  kan det bli vanskelig å oppnå god trekk, fordi

  skorsteinen ikke blir godt nok oppvarmet. I slike tilfeller

  kan det lønne seg å ta kontakt med kynding personell

  for vurdering av eventuelle tiltak. For kraftig trekk kan

  avhjelpes med en trekkbegrenser. Ildstedet er typetestet

  og må kobles til skorsteiner som er dimensjonert for

  røykgasstemperatur som anvist i EC-deklarasjonen.

  Ved behov, ta kontakt med en feier på forhånd.

  Tilførsel av luft (FIG Ronda 160 Soapstone Air)

  Friskluftsett får å tilknytte ildstedet til luft utenfra fås

  kjøpt som tilbehør, og vil sikre at tilførsel av luft til

  ildstedet blir mindre påvirket av ventilasjonsanlegg,

  kjøkkenvifter og andre forhold som kan medføre

  undertrykk i rommet. I alle nybygg anbefaler vi på det

  sterkeste at det prosjekteres og klargjøres for direkte

  tilførsel av luft utenfra. Også i eldre hus kan bruk av

  friskluftsett anbefales. Utilstrekkelig tilførsel av luft

  utenfra kan medføre undertrykk i rommet der ildstedet

  står - og dermed dårlig forbrenning, dårligere utnyttelse

  av veden og nedsoting av skorsteinen.

  Måltegninger

  Måltegningene angir ca. senter høyde for hull til

  røykrøret. Skjevheter i gulv og vegger vil kunne påvirke

 • 4

  NO

  målene. Tørrstable ildstedet for nøyaktig høyde og

  posisjon til røykinnføringen.

  3. Teknisk informasjon

  Ildsteder fra Nordpeis har sekundærforbrenning og

  er rentbrennende. Ved sekundærforbrenning skjer

  forbrenningen i to trinn: Først brenner veden, deretter

  antennes røykgassene av forvarmet luft. Dette gjør at

  nye ildsteder har minimalt med utslipp av sotpartikler

  og uforbrente gasser (for eksempel CO) og er bedre

  for miljøet. Ved går under betegnelse fornybar ressurs/

  biobrensel. Rentbrennende ildsteder trenger lite ved for

  å oppnå god varmeeffekt. Fyr utelukkende med ren og

  tørr ved.

  Omramming Ronda 160

  Innsats S-26R (NI-26)

  Materiale innsats Støpejern/platestål

  Overatebehandling dør/

  dørramme

  Varmebestandig lakk

  Brensel Ved, 30 cm

  Effekt, nominel 5 kW

  Virkningsgrad 79,3%

  CO % @ 13% O

  2 0,07

  Effektregulering Fyringsventil

  Forbrenningssystem Rentbrennende

  Oppvarmingsareal 60-120 m²

  Røykuttak Topp

  Røykrør Innvendig Ø 150 mm

  Vekt innsats 93 kg

  Vekt omramming 540 kg

  Gulvplate, lukket fyring 300 mm

  Temperatur røykgass 313 °C

  Luftbehov (m³/h) 11

  Ileggsmengde 1,4 kg

  Ileggsintervall 56 min

  Luftventilåpning 50%

  Driftsform Intermitterende*

  *Med intermitterende forbrenning menes her vanlig bruk av

  et ildsted. Dvs at det legges i et nytt ilegg straks brenslet har

  brent ned til glør.

  4. Sikkerhetsavstand

  Brannmur

  Sørg for at angitte minimum sikkerhetsavstander

  overholdes (FIG 2).

  Brannmurslengder vist i FIG 2 er minimumskrav i

  henhold til godkjente sikkerhetsavstander, dersom

  ildstedet plasseres som vist i tegningen.

  Ved toppmontering til stålpipe henviser vi til respektive

  fabrikats monteringsanvisning. Overhold de

  sikkerhetsavstandene montering av stålpipen krever.

  5. Montering

  Montering av innsatsen (FIG 3 - FIG 13)

  Du trenger følgende verktøy:

  • 5 mm Umbraco nøkkel

  • 13 mm fastnøkkel/pipenøkkel

  • Fugepistol (til ovnskitt)

  1. Se at alle deler medfølger innsatsen iht pakklisten.

  2. Legg innsatsen forsiktig på ryggen. Pass på at

  transportisolasjonen er lagt tilbake i innsatsen før

  den snus, slik at isolasjonsplatene i brennkammeret

  ikke faller ned og knekker. Vær også oppmerksom

  på at platene kan avgi farget støv ved berøring.

  Unngå å ta på innsatsen med støv på ngrene. Ved

  synlige støvmerker er hansken som følger med godt

  egnet til å børste av med. Start med å montere bena

  (FIG 3) på følgende måte:

  • Fest skruene til innsatsen med en 13 mm fastnøkkel/

  pipenøkkel. Bena plasseres som vist (åpningen i

  bena skal vende innover).

  • Fest justeringsboltene (FIG 4) og juster benlengden

  (X) til ønsket høyde før du løfter (ikke tipp!)

  innsatsen tilbake i oppreist stilling. Benlengden

  avgjøres av omrammingen. Regulering av

  benlengden (X) for S-26R (NI-26)

  Fra: 210 mm Til: 330 mm

  Røykstuss

  S-26R (NI-26) leveres med toppmontert røykstuss som

  standard.

  For å endre til bakmontert stuss:

  FIG 5A Slå ut det perforerte pyntelokket bak med

  hammer eller sag det ut med baul.

  FIG 5B Skru av platestållokket.

  FIG 6 Skru av røykstussen med en 5 mm Umbraco

  nøkkel

  FIG 7: Skru på plass platestållokket på topputtaket

  FIG 8: Skru på plass røykrørstussen på bakuttaket.

  Montering av røykrør

  Ved montering av røykrør gjør vi oppmerksom på

  at 150 mm røykrør skal utenpå stussen. Benytt

  ovnskitt i skjøtene. For røykinnføring etc. – følg

  pipeleverandørens anbefaling.

  Tilkobling til pipe

  Følg pipeprodusentens spesikasjoner for tilkobling til

  pipe.

  *I omrammingens måltegning er det angitt ca. senter

  høyde på omrammingens utsparing til røykrør. Ta

 • 5

  NO

  hensyn til eventuell stigning på røykrøret når det skal

  lages hull i pipen. Skjevheter i gulv og vegger vil også

  kunne påvirke målene. Tørrstable derfor peisen for

  nøyaktig høyde og posisjon til røykinnføringen.

  Merk også opp eventuelt hull til friskluftsett gjennom

  gulv (ekstrautstyr).

  Da innsatsen ekspanderer under fyring må

  omrammingen ALDRI hvile på innsatsen, men ha

  en avstand på ca 3 mm. Innsatsen må heller ikke

  hvile på ileggsplaten eller mot sidene.

  Tørrstable derfor peisomrammingen for å justere

  innsatsen før du tar hull i pipen til røykrøret.

  Ved topptilslutning til stålpipe henviser vi til respektive

  fabrikats monteringsanvisning.

  Funksjoner

  FIG 9A/9B: Døren åpnes og lukkes ved å trykke inn

  håndtaket (ca. 10mm) og så slippe.

  FIG 10: Ventilen for forbrenningsluft justeres med

  hendelen på venstre side.

  FIG 11A: Fjern aske ved å rotere askeristen med

  kaldthåndtaket. Alternativt, bruk en askespade.

  FIG 11B: Askeskuffen trekkes ut i front med

  kaldthåndtaket.

  Når ildstedet er oppstilt, og før innmuring, kontroller at

  alle funksjoner fungerer lett og virker tilfredsstillende.

  Ventil for forbrenningsluft (FIG 10)

  Venstre

  Høyre

  Åpen

  Lukket

  Fjerne selvlukkingsmekanismen FIG 13

  Montering av omrammingen (FIG 14 - FIG 27)

  6. Første opptenning

  Når ildstedet er installert og alle forskrifter er overholdt,

  kan det tennes opp.

  Unngå kraftige støt når det legges ved inn i

  brennkammeret da dette kan skade isolasjonsplatene.

  Vær oppmerksom på at fukt i isolasjonsplatene kan gi

  en treg forbrenning de første opptenningene. Dette vil

  løse seg når fuktigheten fordamper. Fyr evt. med døren

  på gløtt de 2-3 første gangene.

  Sørg også for god utluftning ved første fyring, da

  lakken på ildstedet vil avgi røyk og lukt. Røyken og

  lukten er ikke helseskadelig og vil forsvinne.

  Opptenning

  Legg inn tørr småved, tenn opp og la ammene få godt

  tak i veden før døren lukkes. Før døren lukkes åpnes

  fyringsventilen (FIG 10). Ekstra opptenningsluft oppnås

  ved at døren settes på gløtt. Når ammene er stabile og

  skorsteinen er blitt varm, lukkes døren og

  lufttilførselen justeres med fyringsventilen. Når det er

  dannet et glødende kullag og ammene har dødd ut,

  kan ny ved legges inn. Dra glørne frem når du

  legger inn ny ved, slik at den nye veden antennes forfra.

  Døren skal settes på gløtt hver gang det legges i ny ved

  slik at ammene får godt tak. Bålet skal brenne med

  friske livlige ammer.

  Svært lav forbrenningseffekt og forsøk på fyring døgnet

  rundt er uheldig da dette gir økt forurensning og økt

  fare for skorsteinsbrann. Fyr aldri slik at ildsted eller

  rør blir rødglødende. Steng fyringsventilen hvis dette

  skjer. Optimal regulering av fyringsventilen krever litt

  erfaring. Når du har fyrt i ildstedet en stund, vil du nne

  en naturlig fyringsrytme.

  NB ! Husk alltid å åpne både fyringsventilen

  og døren når det legges ny ved i et varmt

  brennkammer. La veden få ordentlig fyr før

  ventilinnstillingen reduseres.

  Ved lav trekk i skorsteinen og stengt ventil

  kan gassene fra veden bli antent med et smell

  som kan forårsake skader på produktet og

  omgivelsene.

  7. Vedlikehold

  Rengjøring og inspisering

  Minst en gang i løpet av fyringssesongen bør ildstedet

  inspiseres grundig og rengjøres (gjerne i forbindelse

  med feiing av skorstein). Se til at alle sammenføyninger

  er tette, og at pakninger ligger riktig. Pakninger som er

  slitt eller deformert bør skiftes ut.

  Husk at ildstedet alltid må være kaldt før det inspiseres.

  Aske

  Asken må fjernes med jevne mellomrom. Vær

  oppmerksom på at asken kan inneholde glør selv ere

  døgn etter at ilden har opphørt. Det anbefales imidlertid

  å la det ligge igjen et lag aske i bunnen, da dette bidrar

  til å isolere brennkammeret. Bruk en beholder av ikke

  brennbart materiale når du fjerner asken.

  Vær varsom med Thermotteplatene ved fjerning av

  aske, spesielt ved bruk av askespade.

  Thermotte™ isolerende plater

  De varmeisolerende platene (FIG 12) i brennkammeret

  bidrar til å gi høy forbrenningstemperatur, som fører til

  renere forbrenning av veden og høyere virkningsgrad.

  Eventuelle sprekker i platene forringer ikke

  isolasjonsevnen. Skulle det være behov for å erstatte

  eller bytte ut enkelte plater, kontakt din forhandler.

  Ved eventuell demontering, løft røykvenderplaten (A) for

  å fjerne sideplatene og deretter resterende deler.

 • 6

  NO

  A. Røykvenderplate

  B. Venstre sideplate front

  C. Venstre sideplate bak

  D. Høyre sideplate front

  E. Høyre sideplate bak

  F. Bakplate

  G. Kubbestopper

  H. Venstre bunnplate

  I. Høyre bunnplate

  Merk: Bruk av for lang ved vil kunne medføre ekstra

  belastning som kan skade platene.

  Vær også oppmerksom på at Thermotteplatene kan

  avgi farget støv ved berøring. Unngå å ta på lakkerte

  ater med støv på ngrene. Kommer det støv på noen

  av ildstedets synlige overater er hansken som følger

  med godt egnet til å børste av med.

  Dør og glass

  Dersom glassruten er sotete, kan det være nødvendig å

  pusse/rengjøre glasset. Bruk glassrens som er beregnet

  for dette (NB! Vær forsikting, glassrens kan skade

  lakken på dørrammen og pakninger). Brukes andre

  rengjøringsmidler kan det skade glasset. Et godt tips til

  rengjøring er å bruke en fuktig klut eller kjøkkenpapir

  med litt aske fra brennkammeret. Gni asken rundt på

  glasset og tørk av med et rent og fuktig kjøkkenpapir.

  NB! Rengjøring må kun gjøres når glasset er kaldt.

  Kontroller regelmessig at overgangen mellom glasset

  og døren er helt tett. Stram eventuelt til skruene som

  holder glasset på plass – men ikke for hardt, da dette

  kan føre til at glasset sprekker.

  Med jevne mellomrom kan det være nødvendig å skifte

  tetningslistene på døren for å sikre at ildstedet fortsatt

  er tett og fungerer optimalt. Disse fås kjøpt i sett med

  keramisk lim inkludert.

  Peisglass skal kastes i

  restavfallet sammen med

  keramikk og porselen

  PEISGLASS KAN

  IKKE GJENVINNES

  Gjenvinning av glass

  Ildfast glass kan ikke gjenvinnes. Alt av gammelt

  peisglass, brekkasje eller annet ubrukelig ildfast glass,

  må kastes i restavfallet. Ildfast glass har høyrere

  smeltetemperatur, og kan derfor ikke gjenvinnes

  sammen med brukt emballasjeglass. Blandes dette

  med brukt emballasjeglass, ødelegges råvaren og

  gjenvinning av brukt emballasjeglass kan i verste fall

  stoppe. Når du sørger for at ildfast glass ikke havner i

  returpunktene, er det et viktig bidrag for miljøet.

  Gjenvinning av emballasje

  Emballasjen som følger produktet skal gjenvinnes etter

  det gjeldene lands forskrifter.

  8. Garanti

  For utførlig beskrivelse av garantibestemmelser,

  se vedlagte garantikort eller besøk våre nettsider

  www.nordpeis.no

  9. Fyringstips

  Den beste måten å tenne opp et ildsted er ved bruk av

  opptenningsbriketter og kløyvet, tørr småved. Aviser gir

  mye aske og trykksverten er ikke bra for miljøet.

  Reklamer, magasiner, melkekartonger og lignende er

  ikke egnet for opptenning i peis. Det er viktig med god

  lufttilførsel ved opptenning. Når skorsteinen blir varm

  øker trekken og døren kan lukkes

  Advarsel: Bruk ALDRI opptenningsvæske

  som bensin, paran, rødsprit eller lignende

  til opptenning. Du kan skade både deg selv

  og produktet.

  Bruk alltid ren og tørr ved. Veden bør minimum tørkes

  et halvt år etter hugging. Fuktig ved krever mye luft til

  forbrenningen og det må brukes ekstra energi/varme til

  å tørke ut det fuktige treet. Dette gir mindre

  varmeavgivelse til omgivelsene samtidig som det fører

  til sotdannelse på glasset og i skorsteinen, med fare for

  beksot og skorsteinsbrann.

  Lagring av ved

  For å forsikre seg om at veden er tørr, bør treet

  felles om vinteren og lagres om sommeren under tak

  på et sted med god utlufting. Vedstabelen må aldri

  dekkes av en presenning som ligger mot jorden, da

  presenningen vil fungere som et tett lokk som vil

  forhindre veden i å tørke. Oppbevar alltid en mindre

  mengde ved innendørs i noen dager før bruk, slik at

  fukten i overaten på veden kan fordampe.

  Fyring

  For lite luft til ildstedet kan medføre at glasset sotes.

  Tilfør derfor luft til bålet like etter at brenselet er lagt

  på, slik at det er ammer i brennkammeret og gassene

  forbrennes. Åpne opptennings-/fyringsventilen og ha

  døren litt på gløtt til ammene får godt tak.

  Merk at lufttilførsel til forbrenningen også kan bli for

  stor og gi en ukontrollerbar amme som svært raskt vil

  varme opp hele ildstedet til en ekstremt høy temperatur

  (gjelder fyring med lukket, eller nesten lukket dør). Fyll

  derfor aldri brennkammeret helt opp med ved.

  Valg av brensel

 • 7

  NO

  Alle typer tre, som bjørk, bøk, eik, alm, ask og frukttre

  kan brukes som brensel i ildstedet. Tresorter har

  forskjellig egenvekt - jo høyere egenvekt

  veden har, desto høyere er energiverdien. Bøk, eik og

  bjørk har den høyeste egenvekten.

  NB! Vi anbefaler ikke bruk av fyringsbriketter/

  kompaktved i våre brennkamre, da disse produktene

  kan utvikle vesentlig høyere temperatur enn

  brennkammeret tåler. Fyringsbriketter/kompaktved

  anvendes på eget ansvar og kan føre til at garantien

  bortfaller.

  Advarsel:

  Bruk ALDRI impregnert tre, malt tre, plastlaminat,

  kryssner, sponplater, avfall,

  melkekartonger, trykksaker eller lignendesom

  brensel.

  Ved bruk av disse materialene bortfaller

  garantien.

  Felles for disse materialene er at de under

  forbrenning kan danne saltsyre og tungmetaller

  som er skadelige for miljøet, deg og ildstedet.

  Saltsyren kan også angripe stålet i skorsteinen

  eller murverket i en murt skorstein. Unngå også å

  fyre med bark, sagspon eller annet ekstremt nt

  kløyvet ved unntatt ved opptenning. Denne form

  for brensel gir lett overtenning som kan resultere i

  for høy effekt.

  Advarsel: Pass på at ildstedet ikke blir

  overopphetet – det kan føre til uopprettelig skade

  på ildstedet. Slike skader dekkes ikke av

  garantien.

  Kilde: “Håndbok, effektiv og miljøvennlig vedfyring” av Edvard Karls-

  vik SINTEF Energiforskning as og Heikki Oravainen, VTT.

  http://www.eurewood.info

 • Råd og tips ved problemer med forbrenningen

  Feil Forklaring Utbedring

  Manglende trekk

  Skorsteinen er tilstoppet. Kontakt feier/se fyrings DVD for ytterligere informasjon

  eller rens røykrør, røykvenderplate og brennkammer.

  Røykrøret er tilsotet, eller det er sotansamling på

  røykvenderplaten.

  Røykvenderplaten kan sitte galt. Kontroller monteringen av røykvenderplaten - se

  bruksanvisning.

  Ildstedet ryker

  under opptenning

  og drift

  Undertrykk i rommet der ildstedet står. For lite tilluft,

  huset er for ”tett”.

  Fyr opp med et åpent vindu i rommet. Hjelper dette, må

  det installeres ere/større ventiler til uteluft/friskluft i

  rommet.

  Undertrykk i rommet - kjøkkenvifte og/eller sentralt

  ventilasjonsanlegg trekker for mye luft ut av rommet.

  Slå av/reguler kjøkkenvifte og/eller annen ventilasjon.

  Hjelper dette må det settes inn ere ventiler i rommet

  Røykrør fra to ildsteder er tilsluttet skorsten i samme

  høyde.

  Monter om slik at høydeforskjell mellom røykrør er minst

  30 cm

  Røykrøret heller nedover. Røykrør må yttes slik at det er stigende fra ildsted til

  skorstein, min. 10 grader. Evt. montering av røyksuger.

  Røykrøret stikker for langt inn i skorsteinen. Monter om røykrøret slik at det ikke stikker inn i

  skorsteinsløpet, men avsluttes 5 mm før skorsteinens

  innervegg.

  Evt. montering av røyksuger.

  Feieluke i kjeller eller loft står åpen og trekker falsk

  luft.

  Feieluker må alltid være lukket. Utette eller defekte

  feieluker må skiftes.

  Spjeld/Opptennnings- og fyringsventiler eller dører på

  ildsteder som ikke er i bruk står åpne og trekker falsk

  luft.

  Steng spjeld, dører og trekkventiler på ildsteder som ikke

  er i bruk.

  Åpent hull i skorsteinen etter fjernet ildsted trekker

  falsk luft.

  Hull må mures igjen.

  Defekt murverk i skorsteinen, f.eks. utetthet rundt

  rørgjennomføring og/eller ødelagt vegg i røykløp som

  trekker falsk luft.

  Tett igjen og puss alle sprekker og utettheter.

  For stort tverrsnitt i skorsteinen gir liten eller ingen

  trekk.

  Skorsteinen må rehabiliteres, evt. montering av

  røyksuger*.

  For lite tverrsnitt, klarer ikke å transportere all

  røykgass ut

  Bytt til et mindre ildsted eller bygg ny skorstein med større

  tverrsnitt. Evt. montering av røyksuger.

  For lav skorstein som gir dårlig trekk. Øk skorsteinshøyden og/eller monter skorsteinshatt/

  røyksuger*.

  Ildstedet ryker

  inne når det er

  vind ute

  Skorsteinen ligger for lavt i forhold til omkringliggende

  terreng, bygninger, trær e.l.

  Øk skorsteinshøyden og/eller monter skorsteinshatt/

  røyksuger*.

  Turbulens rundt skorsteinen pga. for att tak. Øk skorsteinshøyden og/eller monter skorsteinshatt/

  røyksuger*.

  Ildstedet varmer

  for dårlig

  Ildstedet får for mye luft til forbrenningen pga lekkasje

  i ildstedet el. for stor skorsteinstrekk. Vanskelig å regu-

  lere forbrenningen og veden brenner fort opp.

  Eventuelle lekkasjer må tettes. Trekken kan reduseres ved

  hjelp av en trekkbegrenser eller evt. spjeld.

  Obs! En lekkasje på bare 5 cm² er nok til at 30 % av den

  produserte varmluften forsvinner ”rett i pipa”.

  For mye trekk

  Røykvenderplaten kan sitte galt. Kontroller monteringen av røykvenderplaten - se

  bruksanvisning.

  Hvis du bruker for tørr ved, krever dette mindre

  lufttilførsel enn ved normal brensel.

  Skru ned lufttilførselen.

  Tetingslistene ved døren er nedslitte og ate. Skift ut tetningslistene hvis de er nedslitte, kontakt

  forhandler.

  Skorsteinen er for stor. Kontakt feier/ovnsforhandler for ytterligere veiledning.

  Glassruten sotes

  til

  Veden er for våt. Bruk kun tørr fyringsved med en maksimal fuktighet på

  20 %.

  Fyringsventilen er lukket for mye. Åpne ventilen så det tilføres mer luft til forbrenningen.

  Ved ilegg av ny ved skal ventiler alltid ha full åpning eller

  det fyres med døren på gløtt til ammene får tak.

  Hvitt glass

  For hard fyring Følg instruksjonene for riktig fyring som beskrevet.

  Feil fyring (fyring med avfallstre, malt tre, impregnert

  tre, plastlaminat, kryssner o.l.)

  Forsøk fyring med ren ved som har riktig fuktinnhold

  Røyk ut i stuen

  når døren åpnes

  Døren trekker med seg røyk når den åpnes. Lukk opp ventiler ca 1 min. før døren åpnes - unngå å

  åpne døren raskt.

  Døren åpnes når det er ild i brennkammeret. Åpne døren forsiktig og/eller kun når veden er redusert til

  glør.

  Synlig røyk fra

  skorsteinen

  Øk lufttilførselen.

  Veden er for fuktig og inneholder vanndamp. Forsøk fyring med ren ved som har riktig fuktinnhold

  Ufullstendig forbrenning. Øk lufttilførselen.

 • 9

  NO

  SJEKKLISTE OG BEKREFTELSE PÅ UTFØRT KONTROLL AV ILDSTEDSMONTERING

  Eiendommens adresse Gnr Bnr Tlf

  Eiers navn Adresse Postnummer Sted

  Montørens navn Adresse Postnummer Sted

  Ildstedstype og fabrikk Effekt i kW Brenseltype

  Skorstenstype (Eks. tegl, type elementskorsten) Dimensjon i cm² Ant. ildsteder

  på skorstenen

  Installasjonen er kontrollert av Adresse Postnummer Sted

  Kvalikasjon

  Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

  Kontrollpunkt Ja Nei

  Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?

  Er avstanden til brannmur kontrollert?

  Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?

  Er avstanden til tak kontrollert?

  Er det plate under og foran ildstedet?

  Tåler gulvet vekten av ildsted med omramming?

  Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?

  Er ildstedet sikret nok tilførsel av forbrenningsluft via lufteventiler?

  Er røykrøret montert i skorstenen etter skorstensprodusentens anvisninger?

  Er skorstenen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?

  Har skorstenen passende dimensjon?

  Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisningen på byggeplass?

  Installert

  .................................................. ................................... ..........................................................................

  Sted Dato Montørens signatur

  KONTROLLERKLÆRING

  Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

  Utfylt sjekkliste

  Visuell kontroll

  Videokamera

  Annet: .......................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

  Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

  Kontrollert

  .................................................. ................................... ......................................................................

  Sted Dato Kontrollørens signatur

  Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjonen nnes. Sørg for at denne siden blir utfylt, og ta vare på den. Dette er et verdipa-

  pir for boligen. Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved brann- og feiervesenet om

  at ildstedet er montert. Send gjerne en kopi av denne siden til det lokale feiervesen.

 • 10 GB

  1. General information 10

  Weight 10

  Adjustment 10

  Floor plate 10

  Acrylic glue 10

  Minor damage 10

  F i n e  s s u r e s 1 0

  Painting 11

  Treatment of marble 11

  2. Before Installing a new replace 11

  Chimney Draft 11

  Air Supply 11

  Floor plate 12

  Dimensional drawing 12

  3. Technical Information 12

  4. Safety distances 12

  5. Assembly 12

  Assembly of the insert 12

  Cinnection of the ue 12

  Operating control 13

  Removal of the self closing mechanism 13

  6. Lighting the re for the rst time 13

  Lighting a re 13

  7. Maintenance 13

  Cleaning and inspection 13

  Ashes 13

  Thermotte™ Insulating Plates 13

  Door and glass 14

  8. Warranty 14

  9. Advice on lighting a re 14

  Some advice in case of combustion problems 16

  Index 1. General information

  Weight

  The home owner must ensure that the oor can

  withstand the load according to the total weight of the

  replace. When installing the product on a oating wood

  oor, the oor boards underneath the replace must be

  removed, this to avoid the that the oor boards lock and

  crack.

  Adjustment

  We recommend to stack the surround without glue in

  order to adjust the insert prior to perforating the chimney

  for the ue connection. Use a spirit level to ensure that

  the surround is mounted straight. The insert will expand

  with heat and for this reason the surround must not rest

  on the insert. (Above the insert there must be a gap

  of 3 to 5 mm. Laterally there is no need for gaps, but

  between the lower part of the insert and the surround

  there must be a gap of at least 2 mm.)

  Floor plate

  A reproof oor plate must be put in front of the replace

  if the oor is of a combustible material.

  Acrylic glue

  The replace is to be assembled using acrylic glue.

  Make sure all dust is removed and that the surfaces are

  clean. When the replace is assembled, use the same

  acylic glue for lling joints if desired(FIG Z)

  Minor damage

  The replace can sustain minor damage during

  transport and handling.

  This can be repaired with acrylic/light ller. For perfect

  results, you can ll and sand with a suitable ller. Minor

  damage and uneven surfaces can be lled. If the

  damage is deep or in the event of signicant damage,

  you are recommended to ll repeatedly with tile

  adhesive or cement putty to avoid sinking. Smooth off

  with e.g. a damp sponge or a oat.

  Fine Fissures

  The building material around the replace can move.

  In new houses in particular, it is common for building

  materials to settle substantially in the early years. In

  addition, all concrete elements shrink to a decreasing

  extent for up to 15 months.

  The result is that small cracks may appear in the

  concrete/masonry.

  Use the replace for a few months. If cracks appear,

  scrape them out with a screwdriver or similar (to provide

  more space for acrylic joint ller). Vacuum the surfaces

  to remove any dust.

  Inject acrylic joint ller and even it out with a spatula or

  a nger wetted with soapy water.

  The joint can be painted after a couple of days.

 • 11

  GB

  Painting

  When the replace has been lled/sanded and the

  glued joints are dry, the replace is ready to be painted.

  Use only breathable paint (acrylic) intended for

  masonry.

  Treatment of marble

  Clean the plates with mild soapy water and remove any

  residue of spilled glue.

  Never use acid/abrasive materials, as this will damage

  the surface and polishing.

  It is important to use detergent/sealant that is approved

  for marble for cleaning and sealing.

  Scratches in dark marble can be coloured with a pencil.

  A professional stone centre can help you with different

  products for surface treatment of the stone.

  For your own safety, comply with the assembly

  instructions. All safety distances are minimum distances.

  Installation of the insert must comply with the rules and

  regulations of the country where installed. Nordpeis AS

  is not responsible for wrongly assembled inserts.

  We accept no liability for typographical errors and

  changes.

  2. Before Installing a new replace

  All our products are tested according to the latest

  European requirements and also to the Norwegian

  standard NS 3058 and NS 3059, which include particle

  tests. However, several European countries have local

  regulations for installation of replaces, which change

  regularly. It is the responsibility of the client that these

  regulations are complied with in the country/region

  where the replace is installed. Nordpeis AS is not

  responsible for incorrect installation.

  Important to check

  (please note that this list is not exhaustive):

  • distance from rebox to combustible/ammable

  materials

  • insulation materials/requirements between

  replace surround and back wall

  • size of oor plates in front of replace if required

  • ue connection between rebox and chimney

  • insulation requirements if ue passes through a

  ammable wall

  Chimney Draft

  Compared to older models, the clean burning replaces

  of today put signicantly higher demands on the

  chimney. Even the best replace will not work properly

  if the chimney does not have the right dimensions or

  is not in good working order. The draught is mainly

  controlled by gas temperature, outside temperature, air

  supply as well as the height and inner diameter of the

  chimney. The diameter of the chimney should never

  be less than that of the ue/chimney collar. At nominal

  effect there should be a negative pressure of 12 to 25

  Pascal.

  The draft increases when:

  • The chimney becomes warmer than the outside air

  • The active length of the chimney over the hearth

  increases

  • There is good air supply to the combustion

  It can be difcult to obtain the right draught conditions

  in case the chimney is too large relative to the replace,

  as the chimney does not heat up well enough. In

  such cases you may want to contact professional for

  evaluation of possible measures. Draught that is too

  strong can be controlled with a damper. If necessary,

  contact a chimney sweeper. The product is type

  tested and should be connected to a chimney that is

  dimensioned for the smoke gas temperature indicated

  in the CE declaration. When necessary, contact a

  professional in advance

  Air Supply (FIG Ronda soapstone 160 Air)

  A set for fresh air supply is available as accessory.

  This will ensure that the air supply to the combustion

  chamber is less affected by ventilation systems,

  kitchen fans and other factors which can create a

  down-draught in the room. In all new construction, we

  strongly recommend that it is designed and prepared for

  direct supply of outside air. In older houses, the use of

  fresh air supply set is also recommended. Insufcient

  air supply can cause down-draught and thereby low

  combustion efciency and the problems that this

  entails: soot stains on the glass, inefcient use of the

  wood and a soot deposits in the chimney.

  Dimensional drawing

  The illustrations indicate the approximate centre height

  of the hole for the ue. Distortions in oors and walls

  may inuence the dimensions. Dry stack the replace

  without glue for accurate height and positioning of the

  ue/chimney connection.

  3. Technical information

  All products Nordpeis have secondary combustion and

  are clean burning. The combustion takes place in two

  phases: First the wood burns and then the gases from

  the fumes are lit by the hot air. This ensures that these

  new replaces have minimal emissions of soot particles

  and un-burnt gases (such as CO) and are thus better

  for the environment. Clean burning replaces require

  a small amount of wood in order to obtain a good heat

  output. Use exclusively clean and dry wood.

 • 12 GB

  Surround Ronda 160 Soapstone

  Insert S-26R (NI-26)

  Material insert Steel/Cast iron

  Surface treatment

  door / doorframe

  Heat resistant varnish

  Fuel Wood logs, 30 cm

  Nominal output 5 kW

  Efciency 79,3%

  CO % @ 13% O

  2 0,07

  Draught system Air vent control

  Combustion system

  Secondary combustion

  (clean burning)

  Heating area 60-120 m²

  Flue outlet Top

  Flue

  Inner Ø 150 mm

  (NB! In UK outer Ø)

  Weight of insert 93 kg

  Weight of complete

  product

  540 kg

  Flue gas temperature 313 °C

  Air supply

  requirements (m³/h)

  11

  Fuel charge

  1,4 kg

  Refueling interval

  56 min

  Opening of the air

  vent control

  50%

  Operation Intermittent*

  * Intermittent combustion refers to normal use of a replace,

  i.e. new wood is inserted when the previous load has burned

  down to ember

  4. Safety distances

  Ensure that the safety distances are complied with

  (FIG 1).

  When connecting a steel chimney to the top outlet

  follow the assembly instructions from the producer.

  Ensure to comply with the security distances required

  for the steel chimney.

  5. Assembly

  Assembly instructions for the insert (FIG 2 - FIG 12)

  The following tools are necessary:

  • 5 mm Allen key

  • 13 mm spanner/wrench

  • Caulking gun (for the stove cement)

  1. Ensure that all the loose parts are included (FIG 2):

  A. Insert with door and heat shield

  B. 4 legs with adjusting bolts and lock nuts

  C. 4 fastening bolts with disks for the legs

  D. Handle for ash grate and ashtray

  E. Glove

  F. Assembly instructions

  G. Warranty card

  2. Carefully lay the insert on its back. Ensure that the

  transportation padding is put inside the insert before

  turning it over, so that the insulating plates in the

  burn chamber do not fall down and break. Please

  note that the insulating plates may release coloured

  dust when touched. Avoid touching the cast iron with

  dust on your ngers. In case of dust on any cast iron

  part, the glove included is well suited to brush it off.

  Start with assembling the legs (FIG 3) as follows:

  • Fasten the screws on to the insert with a 13 mm

  spanner/wrench. The legs are placed as shown (the

  opening in the legs should face outwards).

  • Use the adjusting bolts (FIG 4) and adjust the legs

  to the desired height (X) before returning the insert

  to an upright position (do not tilt the insert). The

  height depends on the surround.

  Regulation of leg height (X) for S-26R (NI-26):

  From: 210 mm To: 330 mm.

  • Flue outlet

  S-26R (NI-26) is delivered standard with a top ue

  outlet collar.

  In order to change to a posterior mounted ue outlet:

  FIG 5A: Remove the perforated decoration lid in the

  back with a hammer, or saw it out with a hacksaw

  FIG 5B: Unscrew the sheet steel lid.

  FIG 6: Unscrew the ue outlet collar with a 5 mm Allen key.

  FIG 7: Fasten the sheet steel lid on the top ue outlet.

  FIG 8: Fasten the collar on the posterior ue outlet.

  Connection of the Flue

  Please be aware when connecting the 150 mm ue to

  the smoke outlet that the ue is placed outside the ue

  outlet collar. Use stove cement in the joints.

  * The approximate centre height of the hole for the

  ue is marked in the dimensioned drawing. Consider

  possible inclination of the ue prior to perforating the

  chimney. Distortions in oors and walls may inuence

  the height. Dry stack the replace for accurate height

  and positioning of the ue/chimney connection. If

  a fresh air supply set (accessory) is connected through

  the oor, mark where the hole should be.

 • 13

  GB

  The insert expands when in use, and for this

  reason the insert must NEVER rest on the

  surround, but have a gap of about 3 mm. The

  insert must neither rest on the bench plate or

  against the sides. It is recommended to dry stack

  the surround in order to adjust the insert prior to

  perforating the chimney for the ue connection.

  For the ue connection to the chimney, follow the

  recommendations from the chimney manufacturer.

  Operating control

  FIG 9A/9B: The door is opened and closed by gently

  pushing in the handle (about 10 mm) and then let it out

  again.

  FIG 10: The air vent control is adjusted by moving the

  lever to the left.

  FIG 11A: Remove ashes by shaking the ash grate with

  the cold-handle, or alternatively with a spade.

  FIG 11B: The ashtray is pulled out in front with the

  cold-handle.

  When the insert is in an upright position, and prior to

  mounting the surround, check that all functions are

  easy to manoeuvre and appear satisfactory.

  Air vent control (FIG 10)

  Left

  Right

  Open

  Closed

  Removing the self-closing mechanism FIG 13

  Assembly instructions for the surround

  (FIG 14 - FIG 27)

  6. Lighting the re for the rst time

  When the replace is assembled and all instructions

  have been observed, a re can be lit.

  Take care when inserting logs into the burn chamber,

  in order not to damage the Thermotte plates. Please

  note that there might be some humidity in the insulation

  plates which can result in a slower burn rate the rst

  few times the replace is used. This will be resolved

  once the humidity has evaporated. Possibly leave the

  door slightly open the rst 2-3 times that the replace

  is used. It is advisable to ventilate the room well

  when ring for the rst time as the varnish on

  the replace may release some smoke or smell.

  Both the smoke and smell will disappear and are not

  hazardous.

  Lighting a re

  Insert small dry pieces of kindling wood, ignite and

  ensure that the ames have established on the wood

  before closing the door. Open the air vent control

  (FIG 10) before the door is closed. Additional ignition

  air is obtained by keeping the door slightly ajar. The

  air supply is regulated with the air vent control once

  the ames are stable and the chimney is warm. New

  wood logs can be inserted when there is a glowing

  layer of ember . Pull the hot ember to the front of the

  combustion chamber when inserting new logs so that

  the wood is ignited from the front. Leave the door

  slightly ajar each time new logs are inserted so that the

  ames get well established. The re should burn with

  bright and lively ames.

  Burning at very a low combustion output and attempting

  to burn all day and night increase pollution as well as

  the risk of chimney re. Never allow the replace or

  ue to become glowing red. Turn off the air vent control

  should this happen. Regulation of the air vent control

  takes some experience, but after a little while you will

  nd a natural combustion rhythm.

  IMPORTANT! Always remember to open the air

  vent control (preferably also the door) before new

  wood logs are inserted into a hot burn chamber.

  Let the ames get a good grip on the wood before

  the air control setting is reduced.

  When the draught in the chimney is low and

  the vent is closed, the gas from the rewood

  can be ignited with a bang. This can cause

  damages to the product as well as the immediate

  environment.

  7. Maintenance

  Cleaning and inspection

  The replace should be inspected thoroughly and

  cleaned at least once per season (possibly in

  combination with the sweeping of the chimney and

  chimney pipes). Ensure that all joints are tight and

  that the gaskets are rightly positioned. Exchange any

  gaskets that are worn or deformed.

  Remember that the replace must always be cold when

  inspected.

  Ashes

  The ashes should be removed regularly. Be aware

  that the ashes can contain hot ember even several

  days after the re has nished. Use a container of

  non-combustible material to remove the ashes. It is

  recommended to leave a layer of ashes in the bottom

  as this further insulates the burn chamber. Take care

  with the Thermotte plates when the ashes are removed,

  particularly when using an ash shovel, so as not to

  damage them.

  Thermotte™ insulating plates

  The insulating plates in the burn chamber (FIG 12)

  contribute to a high combustion temperature, which

  leads to cleaner combustion of the wood and a higher

  rate of efciency. Any ssures in the plates will not

  reduce their insulation efciency.

 • 14 GB

  If new plates are needed, contact your dealer.

  When dismantling, lift the smoke bafe plate (A) to

  remove the sideplates and then the remaining plates.

  A. Smoke bafe

  B. Left side plate - front

  C. Left side plate - back

  D. Right side plate - front

  E. Right side plate - back

  F. Back plate

  G. Log-stopper

  H. Left bottom plate

  I. Right bottom plate

  Please note: Wood logs that are too long can cause

  strain and crack the plates, due to the tension created

  between the side plates.

  Please also note that the Thermotte™ plates may

  release coloured dust when touched. Avoid touching

  any cast iron parts with dust on your ngers. Any visible

  dust on cast iron can be brushed off with the glove that

  is included.

  Door and Glass

  Should there be any soot on the glass it may be

  necessary to clean it. Use dedicated glass cleaner,

  as other detergents may damage the glass. (NB! Be

  careful, even dedicated glass cleaner can damage the

  varnish on the door frame and gaskets). A good advice

  for cleaning the glass is to use a damp cloth or kitchen

  roll paper and apply some ash from the burn chamber.

  Rub around the ash on the glass and nish off with a

  piece of clean and damp kitchen roll paper. NB! Only

  clean when the glass is cold.

  Check regularly that the transition between the glass

  and the door is completely tight. Possibly tighten the

  screws that hold the glass in place - but not too hard, as

  this can cause the glass to crack.

  Periodically, it may be necessary to change the gaskets

  on the door to ensure that the burn chamber is air tight

  and working optimally. These gaskets can be bought as

  a set, usually including ceramic glue.

  Ceramic glass should

  be disposed of as resid-

  ual waste, together with

  pottery and porcelain

  CERAMIC GLASS

  CANNOT BE

  RECYCLED

  Recycling of the ceramic glass

  Ceramic glass cannot be recycled. Old glass, breakage

  or otherwise unusable ceramic glass, must be discarded

  as residual waste. Ceramic glass has a higher melting

  temperature, and can therefore not be recycled together

  with glass. In case it would be mixed with ordinary

  glass, it would damage the raw material and could, in

  worst case end the recycling of glass. It is an important

  contribution to the environment to ensure that ceramic

  glass does not end up with the recycling of ordinary

  glass.

  Packaging Recycle

  The packaging accompanying the product should be

  recycled according to national regulations.

  8. Warranty

  For detailed description of the warranty conditions

  see the enclosed warranty card or visit our website

  www.nordpeis.com

  9. Advice on lighting a re

  The best way to light a re is with the use of lightening

  briquettes and dry kindling wood. Newspapers

  cause a lot of ashes and the ink is damaging for the

  environment. Advertising yers, magazines, milk

  cartons and similar are not suitable for lighting a re.

  Good air supply is important at ignition. When the ue is

  hot the draught increases and door can be closed.

  Warning NEVER use a lighting fuel such as

  petrol, karosine, alcohol or similar for lighting

  a re. This could cause injury to you as well

  as damaging the product.

  The wood logs should dry for a minimum of 6 months

  after it is cut. Humid wood requires a lot of air for the

  combustion, as extra energy/heat is required for drying

  the humid wood and heat effect is therefore minimal. In

  addition this creates soot in the chimney with the risk of

  creosote and chimney re.

  Storing of wood

  In order to ensure that the wood is dry, the tree should

  be cut in winter and then stored during the summer,

  under roof and in a location with adequate ventilation.

  The wood pile must never be covered by a tarpaulin

  which is lying against the ground as the tarpaulin will

  then act as a sealed lid that will prevent the wood from

  drying. Always keep a small amount of wood indoors for

  a few days before use so that moisture in the surface of

  the wood can evaporate.

  Usage

  Not enough air to the combustion may cause the glass

  to soot. Hence, supply the re with air just after the

  wood is added, so that the ames and gases in the

  combustion chamber are properly burnt off. Open the

  air vent and have the door slightly ajar in order for the

  ames to establish properly on the wood.

  Note that the air supply for the combustion also can

  be too large and cause an uncontrollable re that very

 • 15

  GB

  quickly heat up the whole combustion chamber to an

  extremely high temperature (when ring with a closed or

  nearly closed door). For this reason you should never ll

  the combustion chamber completely with wood.

  It is recommended to keep an even re with a small

  amount of wood. Too many logs put on hot ember, may

  result in combustion air starvation, and the gases will

  be released unburnt. For this reason it is important to

  increase the air supply just after adding the logs.

  Choice of fuel

  All types of wood, such as birch, beech, oak, elm, ash

  and fruit trees, can be used as fuel in the insert. Wood

  species have different degrees of density - the more

  dense the wood is, the higher the energy value. Beech,

  oak and birch has the highest density.

  Attention! We do not recommend using fuel

  briquettes/ compact wood in our products. Use of

  such fuel may cause the product to overheat and

  exceed the temperatures determined safe.

  Burning briquettes/ compact wood is at your own

  risk and only small amounts (max 1/3 of normal

  load) should be used for each load.

  Warning

  NEVER use impregnated wood, painted wood,

  plywood, chipboard, rubbish, milk cartons,

  printed material or similar. If any of these items

  are used as fuel the warranty is invalid.

  Common to these materials is that they

  during combustion can form hydrochloric

  acid and heavy metals that are harmful to the

  environment, you and the insert. Hydrochloric

  acid can also corrode the steel in the chimney

  or masonry in a masonry chimney. Also, avoid

  ring with bark, sawdust or other extremely ne

  wood, apart from when lighting a re. This form

  of fuel can easily cause a ashover that can

  lead to temperatures that are too high.

  Warning Make sure the insert is not overheated

  - it can cause irreparable damage to the product.

  Such damage is not covered by the warranty.

  Source “Håndbok, effektiv og miljøvennlig vedfyring” by Edvard

  Karlsvik SINTEF Energy Research AS and Heikki Oravainen, VTT.

  http//www.eurewood.info

 • Some advice in case of combustion problems

  Error Explanation Solution

  No draught

  The chimney is blocked

  Contact a chimney sweeper / dealer for more information or clean

  the ue, smoke bafe and burn chamber.

  The ue is sooty or there is accumulated soot on the

  smoke bafe

  The smoke bafe is wrongly positioned Verify the assembly of the smoke bafe - see assembly instructions.

  The stove

  release smoke

  when lighting

  the re and

  during combus-

  tion

  Downdraught in the room caused by no draught, that the

  house is too “air tight”.

  Light the re with an open window. If this helps, more/bigger vents

  must be installed in the room.

  Downdraught in the room – caused by extractor and/or

  central ventilation system that pulls too much air out of

  the room.

  Turn off/regulate extractor and/or other ventilation. If this helps,

  more vents must be installed.

  The ues from two replaces/stoves are connected to

  the same chimney at the same height.

  One ue must be repositioned. The height difference of the two ue

  pipes must be of at least 30 cm.

  The ue is in a declining position from the smoke dome

  to the chimney.

  The ue must be moved so that there is an inclination of at least

  10º from smoke dome to chimney. Possibly install a smoke suction

  device*.

  The ue is too far into the chimney.

  The ue must be reconnected so that it does not enter into the

  chimney but ends 5 mm before the chimney inner wall. Possibly

  install a smoke suction device*.

  Soot hatch in the basement or attic that is open and thus

  creating a false draught.

  Soot hatches must always be closed. Hatches that are not tight or

  are defected must be changed.

  Damper/top draught vents or doors on replaces that are

  not in use are open and create a false draught.

  Close damper, doors and top draught vents on replaces that are

  not in use.

  An open hole in the chimney after that a replace has

  been removed, thus creating a false draught.

  Holes must be completely sealed off with masonry.

  Defect masonry in the chimney, e.g. it is not airtight

  around the ue pipe entry and/or broken partition inside

  the chimney creating a false draught.

  Seal and plaster all cracks and sites that are not tight.

  The cross-section in the chimney is too large which

  results in no or very low draught.

  The chimney must be retted, possibly install a smoke suction

  device*.

  The cross-section in the chimney is too small and the

  chimney cannot carry out all the smoke.

  Change to a smaller replace or build new chimney with a larger

  cross section. Possibly install a smoke suction device*.

  The chimney is too low and hence a poor draught.

  Increase the height of the chimney and/or install a chimney cap/

  smoke suction device*.

  The stove

  releases smoke

  inside when

  it is windy

  outside.

  The chimney is too low in relationship to the surrounding

  terrain, buildings, trees etc.

  Increase the height of the chimney and/or install a chimney cap/

  smoke suction device*.

  Turbulence around the chimney due to the roof being

  too at.

  Increase the height of the chimney and/or install a chimney cap/

  smoke suction device*.

  The stove does

  not heat suf-

  ciently.

  The combustion receives too much oxygen due to a

  leakage under the lower border of the stove or too strong

  chimney draught. Difcult to regulate the combustion and

  the wood burn up too quickly.

  Any possible leakage must be sealed off. A draught regulator or

  possibly a damper can reduce the chimney draught. NB! A leakage

  of only 5 cm2 is enough for 30% of the heated air to disappear.

  Too much

  draught

  The smoke buffer is wrongly positioned.

  Verify the positioning of the smoke buffer – see assembly instruc-

  tions.

  In case of using oven-dried wood, this requires less air

  supply than when using normal wood.

  Turn down the air supply.

  The gaskets around the door are worn and totally at. Replace the gaskets, contact your dealer.

  The chimney is too large. Contact chimneysweeper or other professional for more details.

  The glass is

  sooty

  The wood is too wet. Only use dry wood with a humidity of maximum 20%.

  The air vent control is closed too tightly.

  Open the air vent control to add air to the combustion. When new

  wood logs are inserted all vent controls should be completely

  opened or the door slightly opened until the ames have a good

  take on the wood.

  White glass

  Bad combustion (the temperature is too low) Follow the guidelines in this user guide for correct combustion.

  Using wrong material for combustion (such as: painted

  or impregnated wood, plastic laminate, plywood etc)

  Ensure to use only dry and clean wood.

  Smoke is relea-

  sed when the

  door is opened

  A levelling out of pressure occurs in the burn chamber.

  Open the air vent control for about 1 min before opening the door

  – avoid opening the door too quickly.

  The door is opened when there is a re in the burn

  chamber.

  Open the door carefully and/or only when there is hot ember.

  White smoke

  The combustion temperature is too low. Increase the air supply.

  The wood is humid and contains water damp. Ensure to use only dry and clean wood.

  Black or grey/

  black smoke

  Insufcient combustion. Increase the air supply.

 • 17

  Ronda 160 Soapstone

  =mm

  FIG 1

  600

  435 440

  1605

  1170

  1040

  300

  265 335

  480

 • 18

  Ronda 160 Soapstone

  =AIR mm

  145

  120

  300

  125

  100

  300

  425

  300

 • 19

  A

  A

  >600

  >400

  >50

  >50

  >50

  =Brannmur/ Brandmur/ Palomuuri/ Firewall

  =Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/ Combustible material

  FIG 2

  >50

  >50

  >300

  >400

  >600

  >50

  380

 • 20

  10 mm

  13 mm

  24 mm

  2.5 mm

  4 mm

  5 mm

  Du trenger følgende verktøy

  NO

  GB

  You need the following tools

  3 mm

  Tarvitset seuraavat työkalut

  Du behöver föjande verktyg

  SE

  FI

  NB!

  NO Ved montering av varmelagrende Powerstone™ (tilbehør), se egen monteringsanvisning.

  GB When assembling heat storing Powerstone™ (accessory), se separate manual.

  SE Vid montering av Powerstone™ (tillbehör), se separat manual.

  FI Powerstone™-lämpömakasiinin (lisävaruste) asentaminen: katso erillinen asennusohje.

  Art.no: CC-RIO00-100, CC-RIO01-100

  Last updated: 03.07.12

  Powerstone

  for Ronda 160

 • 21

  Du trenger følgende verktøy

  You need the following tools

  X

  FIG 3

  FIG 4

  -/+

 • 22

  FIG 5A

  FIG 6

  FIG 7FIG 5B

  FIG 8 FIG 9A

  FIG 9B

 • 23

  FIG 10

  FIG 11A

  FIG 11B

  FIG 12

  +/-

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

 • 24

  Fjerne selvlukkingsmekanismen

  1. Åpne døren.

  2. Bruk en tang og ta tak i den lange delen på fjæren.

  Trekk fjæren forsiktig ned og av.

  NO

  SE

  Borttagning av självstängningsmekanismen

  1. Öppna dörren.

  2. Använd en tång och ta tag i den långa delen på

  fjädern. Dra försiktig fjädern ned och av.

  DK

  Fjernelse af lukkemekanisme

  1. Åben lågen.

  2. Brug en tang og tag fat i den lange del på fjederen.

  Træk forsigtigt gjederen ned og af.

  FI

  Itsestään sulkeutuvan oven irroitus

  1. Avaa ovi.

  2. Paina varovasti jousta alas ja poista se painamalla

  sitä varovasti takkasydäntä vasten pihdeillä

  GB

  Removing the self-closing mechanism

  1. Open the door.

  2. Use a pair of pliers and grab the long piece on the

  spring. Gently pull the spring down and off.

  Entfernung des selbstschließenden

  Mechanismusses

  1. Öffnen Sie die Feuerraumtür.

  2. Nehmen Sie eine Zange und erfassen Sie das

  lange Ende der Feder. Ziehen Sie die Feder

  vorsichtig nach unten heraus.

  DE

  NI-26

  FR

  Le démontage du mécanisme de fermeture

  automatique

  1. Ouvrez la porte.

  2. Utilisez des pinces et saisissez le bout long du

  ressort. Tirez doucement le ressort vers le bas et

  détachez-le.

  FIG 13

  Fjerne selvlukkingsmekanismen

  1. Åpne døren.

  2. Bruk en tang og ta tak i den lange delen på fjæren.

  Trekk fjæren forsiktig ned og av.

  Removal of the self closing door mechanism

  1. Open the door

  2. Use a set of pliers. Grab hold of the long end of the spring, and pull the spring down and

  off.

 • 25

  FIG 14

  !

  Plasser bunnplaten på fast og rett underlag.

  Sørg for at bunnplaten er i vater før monteringen begynner.

  Hvis produktet skal kobles til friskluft gjennom bunnplaten må bunnplaten klargjøres for

  dette før montering. Fjern utsparingen for friskluft. For mål, se FIG Ronda 160 Soapstone AIR.

  Place the bottom plate on a solid and straight surface.

  Make sure the bottom plate is level before starting assembly of the concrete parts.

  If the product is to be connected to a fresh air supply through the bottom plate, the bottom

  plate needs to be prepared for this before assembly. Remove the cut in the plate. For

  measurements, see FIG Ronda 160 Soapstone AIR.

 • 26

  FIG 15

  Acryl

  A

  B

  Acryl

  Plasser det første betongelementet (A). Sørg for at det står jevnt i sporet før det påføres akryl

  og de neste to betongelementene (med luftekanaler) senkes ned og settes inntil (B).

  Place the rst concrete element (A). Make sure it is placed evenly. Apply acrylic glue on both

  sides and lower the next two concrete elements (with air inlets) into place (B).

 • 27

  Acryl

  FIG 16

  Plasser de neste betongelementene. Sørg for at de blir plassert jevnt og tett mot hverandre.

  Bruk akryl mellom elementene.

  Place the next elements. Make sure they are placed evenly and tight. Use acrylic glue between

  the elements.

  !

 • 28

  FIG 17

  Plasser den første ringen som holder de nederste elementene på plass. Den delen av ringen

  som har en forsenkning skal plasseres slik at den havner under innsatsen (A).

  Place the rst ring holding the rst level of elements. Make sure the part of the ring with a

  lowered edge is facing forward and positioned directly under the insert (A).

  A

 • 29

  FIG 18

  Plasser betongbenken som innsatsen skal plasseres oppå. Vær forsiktig med elementene

  rundt når benken senkes ned så de ikke tar skade.

  Place the concrete part supporting the insert. Be careful not to damage the surrounding

  elements when the part is lowered in to place.

 • 30

  FIG 19

  2mm

  +/- 128 mm

  Juster bena på innsatsen til korrekt høyde. Løft innsatsen forsiktig på plass i omrammingen.

  Etterjuster beina om nødvendig. Det skal være en avstand til betongen rundt hele innsatsen

  på minimum 2mm da innsatsen ekspanderer under fyring.

  Adjust the legs to the correct height. Carefully lift the insert in to the surround. Readjust the

  legs if necessary. As the insert expands during use, there needs to be a gap between the

  insert and the surrounding concrete of at least 2mm.

 • 31

  NB!

  NO Ved montering av varmelagrende Powerstone™

  (tilbehør), se egen monteringsanvisning.

  GB Assembly of heat storing Powerstone™

  (accessory), se separate manual.

  Art.no: CC-RIO00-100, CC-RIO01-100

  Last updated: 03.07.12

  Powerstone

  for Ronda 160

  FIG 20

  Hvis tilleggssettet i Powerstone skal monteres, se egen monteringsanvisning for dette før

  monteringen av omrammingen fortsetter.

  If the Powerstone set (assessorie) is to be assembled, see separate manual for the

  Powerstone before continuing with the assembly of the surround.

 • 32

  1

  1

  2

  2

  3

  Acryl

  FIG 21

  Plasser neste skift med betongelementer.

  Plasser elementene på hver side av innsatsen

  først. Sørg for at de har en minimumsavstand til

  innsatsen på 2mm.

  Sørg også for at plasseringen av elementene

  stemmer med elementene i første skift.

  Bruk akryl mellom elementene.

  OBS! IKKE bruk akryl mellom elementene og

  innsatsen.

  Place the next row of concrete elements. First,

  place the elements on each side of the insert.

  Make sure to keep a minimum distance of 2mm

  between the insert and the concrete.

  Also, make sure these elements are aligned with

  the bottom row of elements.

  Use aclylic glue between the elements.

  Attention! Do not use acrylic glue in the gap

  between the insert and the concrete.

  !

 • 33

  FIG 22

  Plasser neste ring som holder elementene

  på plass. Sørg for at sidene med forsenkning

  vender fram og ned mot innsatsen (A).

  Place the next ring keeping the concrete

  elements in place. Make sure the lowered

  edge on the ring is facing forward and down

  towards the top of the insert (A).

  A

 • 34

  Acryl

  1

  2

  3

  2

  1

  FIG 23

  Plasser neste skift med betongelementer.

  Plasser elementene på hver side av innsatsen

  først.

  Sørg også for at plasseringen av elementene

  stemmer med elementene i andre skift.

  NB! Vent med å montere de to elementene

  direkte over innsatsen til pakningen i FIG 24

  er plassert korrekt.

  Bruk akryl mellom elementene.

  Place the next row of concrete elements.

  First, place the elements on each side of the

  insert.

  Also, make sure these elements are aligned

  with the middle row of elements.

  Attention! Do not place the two elements

  directly over the insert before the gasket

  shown in FIG 24 is placed correctly.

  Use aclylic glue between the elements.

  !

 • 35

  FIG 24

  Plasser medfølgende pakning på toppen av innsatsen uten lim. Legg den slik at den ikke blir

  synlig når betongelementene senkes ned. Pakningen sørger for at betongelementene ikke

  hviler på innsatsen.

  Place the small gasket included in the shipment on top of the insert without glue. Make sure

  to place it so it is not visible when the concrete elements are placed. This gasket ensures that

  the concrete elements do not rest on the insert.

 • FIG 25

  Acryl

  2

  1

  Plasser de to siste betongelementene over

  innsatsen. Bruk akryl mellom elementene.

  Place the two last concrete elemets. Use acrylic

  glue between the elements.

 • FIG 26

  A

  B

  Plasser den siste ringen som holder elementene sammen (A)

  Plasser toppristen (B)

  Place the last ring keeping the concrete elements in place (A)

  Place the top grate (B).

 • 38

  FIG 27

  Acryl

  Acryl

  Hvis produktet ikke skal kobles til gjennom

  bakuttaket tettes dette med medfølgende

  lokk og akryl.

  Det samme gjelder om bakuttaket for

  friskluft ikke benyttes.

  If the rear connection is not used, close the

  hole in the surround with the included

  concrete plug and acrylic glue.

  If the rear connection for fresh air is not

  used, this hole also needs to be closed with

  the added plug and acrylic glue.

 • Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 11, N-3420 LIERSKOGEN, Norway

  www.nordpeis.no

 • Nordpeis CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone User Manual
 • Nordpeis CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone User Guide
 • Nordpeis CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone PDF Manual
 • Nordpeis CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone Owner's Manuals

DOC-7a8c87b7:

Recommended for Nordpeis CC-RON04-1X0 Ronda 160 Soapstone Owners: 6255i - Cell Phone - CDMA2000 1X, TMHP2, PHASER 8560MFP

GA3700, Element NEFB36H-BS, TIARAI-BK-IPI, LS-IF-1500-DOFP, DRT6340TYN, BLF3451
 • Installation and Operating Instructions Reference: Casttec Firebox INSET version 5 January 2011 1 Firebox INSET INSET SOLID FUEL ROOM HEATER FOR INSTALLATION IN STANDARD BRITISH or IRISH FIREPLACES CONFORMING TO BS1251 & BS8303 INSTALLATION AND OPERATING IN ...

  Model & Doc Type: Firebox INSET 9

 • Page | 1 www.outdoorrooms.com Crystal Fire 42435 REV Q 8-20-18 ...

  Model & Doc Type: Crystal Fire CF-20-LP 19

 • 1Questions, problems, missing parts? Contact technical support department at 1-866-484-2066, 8:00 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday or visit us online at www.lifesmartproducts.com Please have your model and serial number readyATTACH YOUR RECEIPT HEREPurchase Date ____________Serial Numb ...

  Model & Doc Type: LS-IF-1500-DOFP 16

 • Model: I100B-1Owners &InstallationPLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE ManualJanuary-06-2014918-731cWARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to this manual. For assistance or additional information ...

  Model & Doc Type: I100B-1 16

 • FPI FIREPLACE PRODUCTS INTERNATIONAL LTD. 6988 Venture St., Delta, BC Canada, V4G 1H4919-360b08.30.16Tested by:Installer: Please complete the details on the back cover and leave this manual with the homeowner.Homeowner: Please keep these instructions for future reference.www.regency-fire.co ...

  Model & Doc Type: Horizon HZ40E 72

 • Owner’s ManualModel BLF34517213990100R01IMPORTANT SAFETY INFORMATION: Always read this manual rst before attempting to install or use this replace. For your safety, always comply with all warnings and safety instructions contained in this manual to prevent personal injury ...

  Model & Doc Type: BLF3451 21

 • FRENCHPG. 25W415-1980 / 06.20.19ADD MANUAL TITLE Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030Phone 1 (866) 820-8686 • www.napoleon.com • [email protected] TO THE CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARDS: ...

  Model & Doc Type: Element NEFB36H-BS 52

 • INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATION INSTRUCTIONSATLANTASAVANNAHECO 550ECO 650ECO 750COUNTRY NATURAL GAS PROPANEGreat-Britain/ ATLANTA / SAVANNAH NG ATLANTA / SAVANNAH PGIreland ECO 550 / ECO 650 / ECO 750 NG ECO 550 / ECO 650 / ECO 750 PGItalia ATLANTA / SAV ...

  Model & Doc Type: ATLANTA 27

 • Installation and OperatingInstructionsThis installation manual will help youobtain a safe, efficient, dependableinstallation for your fireplace andchimney system. Please read andunderstand these installation instructionsbefore beginning your installation.CAUTION: Do no ...

  Model & Doc Type: Panorama 47

 • ContactDetailsPleasenotethatsomeofthecontactdetailsonthisPDFdocumentmaynotbecurrent.Pleaseusethefollowingdetailsifyouneedtocontactus:Telephone:08448793588Email:cust ...

  Model & Doc Type: BIZET BZT20 5

Additional Information:

# Brand Model Document Type/File Pages File Size Last Checked
1 Dru
Metro 130 Tunnel
24 04/06
2 Twin-Star International
ChimneyFree 26MM1264
24 20/06
3 Jøtul
I 620 Series
52 19/06
4 Focus
Gigafocus 1500
8 09/06
5 T&C
TCWS.54NG04.C1
16 24/12
6 Majestic fireplaces
DVBR36
40 22/01
7 Montigo
H38FSDN
44 04/03
8 Heat & Glo
SL-350TRS-CE-D
44 3.8 Mb 20/05
9 Superior Fireplaces
DRT4000-C Series
80 28/03
10 Isokern
STANDARD 36
59 08/02
11 Verine
LPG series
19 19/06
12 Superior
WRE3042WS
24 26/05
13 Desa
VYGF33NR
28 1.05 Mb 15/01
14 Breckwell
Luxury P2000I
4 0.2 Mb 24/01
15 Heatilator
ECLIPSE-32
59 31/05
16 elco
VG 1.105 D E
33 08/06
17 Pacific energy
Series A
12 08/03
18 Palazzetti
ECOFIRE MONICA
12 20/03
19 Bellfires
horizon bell xl 3 cf
28 14/02
20 Focal Point
Elysee Fanflue
24 06/02
Popular Right Now:
# Brand Model Document (PDF) Pages Size Check Date
1 Fusion
MS-DA51600
13 02.05.
2 Viavi
WiFi Advisor WFED-300AC
78 01.03.
3 Black Box
TS596A
1 0.12 Mb 26.05.
4 Toshiba
T-Series T3100sx
5 26.12.
5 PIONEER DJ
Toraiz Squid
177 01.05.
6 MHCorbin
CONNECT:ITS Series
20 15.03.
7 Craftsman
358.796500
24 1.08 Mb 19.04.
8 Goodmans
SG-789L
5 31.03.
9 Lifelux
LS19-IQH-M
16 07.04.
10 Sabrent
DS-RICA
8 04.05.
11 ThermoForma
3033
47 17.04.
12 Whirlpool
ARG 926
10 06.04.
13 Bogen
UDMS800BP
2 0.99 Mb 23.05.
14 Cardinal
Detecto 475
8 31.05.
15 Seca
882
17 06.02.
16 Frigidaire
FFES3015PSA
29 08.12.
17 Sanus
MF209
14 2.78 Mb 28.05.
18 DeWalt
D25501
36 05.04.
19 Viessmann
WB1A Series
76 13.02.
20 Iiyama
Pro Lite E2202WSV-1
1 19.12.
Operating Impressions, Questions and Answers: